หลักสูตรการใช้งานโมบายเทคโนโลยี สอนการใช้งานมือถือ สอนโฟโตชอป สอนกราฟฟิก สอนไดคัท สอนตกแต่งภาพ สอนอิลลัสเตรเตอร์ สอนทำแบนเนอร์ สอนออกแบบเว็บไซต์ สอนเฟซบุ๊ก สอนไลน์ สอน Canva

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สอนโดย ครูลูกปลา (ลักษณาวดี)

#AjLookpla Luksanawadee
#coachlookpla
#วิทยากร .สอน. #การใช้งานโมบายเทคโนโลยี
 #โมบายผู้สูงอายุ #ตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
#อินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์ #สอนการใช้งานมือถือ
  สอนใช้แอพฯ สอน Canva สอนสื่อสังคมออนไลน์ 
สอนเฟซบุ๊ก สอนสร้างเพจ สอนสร้างกรุ๊ป 
สอนขายของออนไลน์ สอนไลน์ สอน Zoom
สอนตัดต่อวิดีโอด้วยแอพ สอน#KineMaster 
สอนสร้างเว็บไซต์บล็อกเกอร์ สอนทำ Ebook
สอนสร้างช่องYoutube สอนใช้งานGoogle Drive
สอน Google Slide Google Sheet, Google Doc
สอนทำแบบสอบถามด้วย Google Form
สอนพื้นฐานคอมพิวเตอร์ สอนการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
สอนโฟโตชอป สอนกราฟฟิก  สอนไดคัท 
สอนตกแต่งภาพ สอนทำแบนเนอร์ สอนทำรูปสินค้า 
สอนทำรูปติดบัตร สอนอิลลัสเตรเตอร์