หลักสูตรการใช้งานโมบายเทคโนโลยี สอนการใช้งานมือถือ #สอนสื่อสังคมออนไลน์ #สอนการใช้งานมือถือ สอนใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ สอน#TikTok สอน#Canva สอนตกแต่งภาพในมือถือ สอนตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์ สอน Line OA สอนสติ๊กเกอร์ไลน์ สอน Shopee สอน LAZADA #สอน Photoshop(โฟโตชอป) #สอนIllustrator(อิลลัสเตรเตอร์) สอนเฟซบุ๊ก สอนสร้างเพจ สอนสร้างกรุ๊ป สอนขายของออนไลน์ สอนไลน์ สอน Zoom สอนตัดต่อวิดีโอด้วยแอพ สอน#KineMaster สอนสร้างเว็บไซต์บล็อกเกอร์ สอนทำ Ebook สอนสร้างช่อง Youtube สอนใช้งาน Google Drive สอน Google Slide Google Sheet, Google Doc สอนทำแบบสอบถามด้วย Google Form สอนพื้นฐานคอมพิวเตอร์ สอนการใช้งานอินเตอร์เน็ต สอนโฟโตชอป สอนกราฟฟิก สอนไดคัท สอนตกแต่งภาพ สอนทำแบนเนอร์ สอนทำรูปสินค้า สอนทำรูปติดบัตร สอนสร้างเว็บ สอนโฟโตชอป สอนกราฟฟิก สอนไดคัท สอนตกแต่งภาพ สอนอิลลัสเตรเตอร์ สอนทำแบนเนอร์ สอนออกแบบเว็บไซต์ สอนเฟซบุ๊ก สอนไลน์ สอน Canva

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สอนโดย อ.บี (ฐิตาภา)


สอนอะไร??? ในหลักสูตรโมบายเทคโนโลยี
#สอนสื่อสังคมออนไลน์
#สอนการใช้งานมือถือ
สอนใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ
 สอน#TikTok สอน#Canva
สอน Line OA สอนสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์
สอน Shopee สอน LAZADA
สอนเฟซบุ๊ก สร้างกลุ่ม
สอนสร้างร้านค้า-เพจ สอน Zoom
สอนขายของออนไลน์สอนไลน์
สอนตัดต่อวิดีโอด้วยแอพ
สอน#KineMaster สอนทำ Ebook
สอนสร้างเว็บไซต์บล็อกเกอร์
สอนสร้างช่อง Youtube
สอนใช้งาน Google Drive,
Google Slide,Google Sheet,
Google doc สอนทำแบบสอบถาม 
แบบประเมิน ด้วย Google Form
สอนพื้นฐานคอมพิวเตอร์
สอนการใช้งานอินเตอร์เน็ต-wifi 
สอนตกแต่งภาพในมือถือ
สอนตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์
#สอน Photoshop(โฟโตชอป)
#สอน Illustrator(อิลลัสเตรเตอร์)
สอนกราฟฟิก สอนไดคัท
สอนทำแบนเนอร์-ทำรูปสินค้า 
สอนทำรูปติดบัตร

สอนหลักสูตรอะไรบ้าง???#สอน
การใช้งานโมบายเทคโนโลยี 200 ชั่วโมง
 #สอนโมบายผู้สูงอายุ 90 ชั่วโมง
#สอนตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล 48 ชั่วโมง
#สอนการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 60 ชั่วโมง
#สอนการสร้างเว็บไซต์ 48 ชั่วโมง
#สอนอินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์ 200 ชั่วโมง
#สอนการออกแบบเว็บไซต์ 75 ชั่วโมง
#สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 150 ชั่วโมง➡️  สนใสมัครเรียน
🔻➡ติดต่อ 
อ.บี(ฐิตาภา)

#วิทยากร
อ.ลูกปลา (ลักษณาวดี)
#coachlookpla
#AjLookpla Luksanawadee


               
           หลักสูตร การใช้งานโมบายเทคโนโลยี🔻➡ติดต่อ 
ครูลูกปลา(ลักษณาวดี)

#วิทยากร
อจ.ลูกปลา (ลักษณาวดี)
#coachlookpla
#AjLookpla Luksanawadee

💖😍😍😍😍😍😍😍💖